رونالدو طی دو دهه فعالیت بی وقفه در تیم ملی پرتغال به این رکورد تاریخی رسیده است.

رونالدو طی دو دهه فعالیت بی وقفه در تیم ملی پرتغال به این رکورد تاریخی رسیده است.