هربرت و زلمایرا به عنوان دو دوست نزدیک در کارولینای شمالی بزرگ شدند و در ۱۳ می ۱۹۲۴ با هم ازدواج کردند.

هربرت و زلمایرا به عنوان دو دوست نزدیک در کارولینای شمالی بزرگ شدند و در ۱۳ می ۱۹۲۴ با هم ازدواج کردند.


رکورد طولانی‌ترین ازدواج جهان با یک تقدیرنامه از اوباما! (+عکس)