مراسم رونمایی از تقریظ رهبر بر کتاب «خاتون و قوماندان» همزمان با دهمین سالگرد تأسیس لشکر فاطمیون در مشهد مقدس برگزار شد.

مراسم رونمایی از تقریظ رهبر بر کتاب «خاتون و قوماندان» همزمان با دهمین سالگرد تأسیس لشکر فاطمیون در مشهد مقدس برگزار شد.


رونمایی تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «خاتون و قوماندان»