یک داروی آلزایمر در آزمایش‌های اولیه بالینی نتایج امیدوارکننده‌ای نشان داده و امید پزشکان را به اینکه روزی این عارضه را درمان کنند، افزایش داده است.

یک داروی آلزایمر در آزمایش‌های اولیه بالینی نتایج امیدوارکننده‌ای نشان داده و امید پزشکان را به اینکه روزی این عارضه را درمان کنند، افزایش داده است.


روند پیشرفت آلزایمر احتمالا برگشت‌پذیر است؟