وزارت دفاع روسیه یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: در پی حمله به مواضع نظامی [نیروهای اوکراین]در یک ایستگاه راه‌آهن در شهر کراماتورسک [در جمهوری خلق دونتسک] ۲۰۰ تن از تجهیزات نظامی و مهمات نیروهای مسلح اوکراین نابود شد.

وزارت دفاع روسیه یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: در پی حمله به مواضع نظامی [نیروهای اوکراین]در یک ایستگاه راه‌آهن در شهر کراماتورسک [در جمهوری خلق دونتسک] ۲۰۰ تن از تجهیزات نظامی و مهمات نیروهای مسلح اوکراین نابود شد.


روسیه: ۲۰۰ تن از تجهیزات نظامی و مهمات اوکراین نابود شد