اداره امنیت فدرال روسیه به‌تازگی متوجه اقدام اطلاعاتی سرویس‌های ویژه آمریکایی در دسترسی به اطلاعات کاربران روسی از طریق آیفون‌های اپل شده است.

اداره امنیت فدرال روسیه به‌تازگی متوجه اقدام اطلاعاتی سرویس‌های ویژه آمریکایی در دسترسی به اطلاعات کاربران روسی از طریق آیفون‌های اپل شده است.


روسیه: اپل جاسوس است!