روزنامه کیهان در ستون گفت‌وشنود شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ نوشت: گفت: یکی از مدعیان اصلاحات به سیدحسن نصرالله ایراد گرفته که چرا بایدن را «رئیس‌جمهور پیر و فرتوت» نامیده است! و نوشته میشل‌عون رئیس‌جمهور لبنان که ۷ سال از بایدن بزرگ‌تر است! گفتم: یک انسان پیر می‌تواند سرحال و هوشیار و سرزنده باشد و یک […]

روزنامه کیهان در ستون گفت‌وشنود شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ نوشت:

گفت: یکی از مدعیان اصلاحات به سیدحسن نصرالله ایراد گرفته که چرا بایدن را «رئیس‌جمهور پیر و فرتوت» نامیده است! و نوشته میشل‌عون رئیس‌جمهور لبنان که ۷ سال از بایدن بزرگ‌تر است!

گفتم: یک انسان پیر می‌تواند سرحال و هوشیار و سرزنده باشد و یک انسان ۴۵ ساله می‌تواند بی‌حال و بی‌رمق و فرتوت باشد.

گفت: بایدن دو قدم راه که می‌رود زمین می‌خورد! معاون خود را همسرش می‌پندارد! در ملاقات با رؤسای جمهور کشورهای دیگر خوابش می‌برد! با هوا دست می‌دهد! ده تن از مشاورانش مراقب او هستند که چرت و پرت نگوید. در ملاقات رسمی با ملکه انگلیس صدا‌(!) می‌دهد! و‌… این رفتار از یک جوان ۲۵ ساله هم سر بزند فرتوت است.

گفتم: ‌ای عوام! این مدعی اصلاحات همان است که در روزنامه خرداد عبدالله نوری از اسرائیل حمایت کرد و باعث توقیف روزنامه شد. مشکل او این است که چرا سید حسن نصرالله علیه آمریکا و اسرائیل سخن گفته است!

گفت: پس بی‌حساب نبود که نتانیاهو آنها را بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران می‌دانست! اما این اسرائیل چقدر بدبخت و فلک‌زده است که بزرگ‌ترین سرمایه‌هایش این جماعت گیج و منگ هستند؟!

گفتم: یارو می‌گفت؛ عجب دستشویی هوشمندی بود. وارد که شدم چراغش روشن شد، بیرون که اومدم خودش خاموش شد! بهش گفتند؛ ‌ای پخمه! اون یخچال بود!


طعنه روزنامه کیهان به یک اصلاح طلب