در منطقه نازی‌آباد نیز مادر یکی از دانش‌آموزانی که امسال به کلاس دوم می‌رود، گفت که سال پیش ۱۸ میلیون تومان شهریه پرداخته که امسال به ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته‌است. در منطقه تهرانپارس نیز خانواده‌ای را یافتیم که مدرسه مورد نظر از شهریه ۱۶ میلیون تومانی پارسال به شهریه ۲۰ میلیون تومانی برای سال تحصیلی آینده رسیده‌است.

در منطقه نازی‌آباد نیز مادر یکی از دانش‌آموزانی که امسال به کلاس دوم می‌رود، گفت که سال پیش ۱۸ میلیون تومان شهریه پرداخته که امسال به ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته‌است. در منطقه تهرانپارس نیز خانواده‌ای را یافتیم که مدرسه مورد نظر از شهریه ۱۶ میلیون تومانی پارسال به شهریه ۲۰ میلیون تومانی برای سال تحصیلی آینده رسیده‌است.


روزنامه صداوسیما: ۷۲ میلیون تومان؛ شهریه یک سال تحصیل برای پایه دهم در مدرسه ای در تهران