صادق زیباکلام گفت: اگر قرار باشد، برجام امضا بشود اما جریان تندرو همان رفتار سال ۹۴ را انجام دهند، تغییر مثبت چشمگیریایجاد نخواهد شد، اما دیگر، بهانه ای هم به نام روحانی وجود ندارد تا کاسه و کوزه تقضیرها را سر او و دولتش بشکنند و مسئولیتنابسامانی ها،  مستقیما متوجه رئیسی و حامیان قدرتمند پشت […]

صادق زیباکلام گفت: اگر قرار باشد، برجام امضا بشود اما جریان تندرو همان رفتار سال ۹۴ را انجام دهند، تغییر مثبت چشمگیریایجاد نخواهد شد، اما دیگر، بهانه ای هم به نام روحانی وجود ندارد تا کاسه و کوزه تقضیرها را سر او و دولتش بشکنند و مسئولیتنابسامانی ها،  مستقیما متوجه رئیسی و حامیان قدرتمند پشت پرده او خواهد بود.

وی افزود: بنابراین به گونه‌ای اجتناب ناپذیر چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند بعد از برجام فضا باز خواهد شد، تابتوانند از فواید احیای برجام استفاده کنند و بگویند یادتان است روحانی نکرد و نتوانست؟ ولی ما توانستیم و کردیم.

زیباکلام گفت:اصولگرایان، عملکرد رئیسی را نه تایید می کنند و نه مخالفت و انتقاد. آنها به این جمع بندی رسیده‌اند که ما نه راه حلیداریم، نه حرفی برای گفتن داریم و نه انتقاد کردن و حرف زدن فایده‌ای دارد، آنها واقعا به ته خط رسیده‌اند و سکوت کرده‌اند یعنی بهسکوت در بن بست رسیده‌اند و هیچ راه حلی ندارند/ خبرآنلاین


روایت صادق زیباکلام از احیای برجام