امر به معروف و نهی از منکر به شیوه حمید رسایی: به خانم بی‌حجاب و سلیطه گفتم بی‌حجابی تو از نظر من عیبی نداره، چون مردم رو یاد قبر و قیامت میاندازی./منبع: اعتماد آنلاین

امر به معروف و نهی از منکر به شیوه حمید رسایی: به خانم بی‌حجاب و سلیطه گفتم بی‌حجابی تو از نظر من عیبی نداره، چون مردم رو یاد قبر و قیامت میاندازی./منبع: اعتماد آنلاین


روایت حمید رسایی از امر به معروفش درفرودگاه