روایت جالب قالیباف از همراهی با حاج قاسم در دیدار با اشرار روایت جالب قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از همراهی با سردار سلیمانی در دیدار شبانه با گروهی از اشرار مناطق جنوبی کشور را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۸ MB

روایت جالب قالیباف از همراهی با حاج قاسم در دیدار با اشرار

روایت جالب قالیباف از همراهی با حاج قاسم در دیدار با اشرار

روایت جالب قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از همراهی با سردار سلیمانی در دیدار شبانه با گروهی از اشرار مناطق جنوبی کشور را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۸ MB


روایت جالب قالیباف از همراهی با حاج قاسم در دیدار با اشرار