مستند غیررسمی۵ روایتی از دیدار برخی فعالان جهادی با رهبر انقلاب مستند غیر رسمی روایتی از دیدار برخی فعالان جهادی و گروه‌های خدمت‌رسانی به مناطق محروم با رهبر انقلاب اسلامی است. دریافت ۱۹ MB

مستند غیررسمی۵

روایتی از دیدار برخی فعالان جهادی با رهبر انقلاب

روایتی از دیدار برخی فعالان جهادی با رهبر انقلاب

مستند غیر رسمی روایتی از دیدار برخی فعالان جهادی و گروه‌های خدمت‌رسانی به مناطق محروم با رهبر انقلاب اسلامی است.

دریافت ۱۹ MB


روایتی از دیدار برخی فعالان جهادی با رهبر انقلاب