رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از بانوان برگزیده سراسر کشور گفت: اصلی‌ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است اما خانه‌داری به معنای خانه‌نشینی نیست.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از بانوان برگزیده سراسر کشور گفت: اصلی‌ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است اما خانه‌داری به معنای خانه‌نشینی نیست.