به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، روزنامه آرمان ملی نوشت: «حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک سو و «ابراهیم رییسی» رییس دولت سیزدهم افرادی هستند که اگر در تهران نام‌نویسی کنند می‌توانیم رقابت داغی را مشاهده کنیم. به‌نظر در بین هیاهوی انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان به‌خصوص در شهرستان‌ها مغفول مانده است و فرصت برای ارزیابی […]

به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، روزنامه آرمان ملی نوشت: «حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک سو و «ابراهیم رییسی» رییس دولت سیزدهم افرادی هستند که اگر در تهران نام‌نویسی کنند می‌توانیم رقابت داغی را مشاهده کنیم.

به‌نظر در بین هیاهوی انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان به‌خصوص در شهرستان‌ها مغفول مانده است و فرصت برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن در رسانه‌ها اندک است. «مجلس خبرگان رهبری» اگر شور و حال مجلس شورای اسلامی را ندارد ولی وظیفه‌ای سنگینی بر عهده آن گذاشته شده است.

این روزنامه یادآور شده است: با توجه به این موضوعات باید به رقابت بین دو رییس جمهور اشاره کنیم. «حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک سو و «ابراهیم رییسی» رییس دولت سیزدهم افرادی هستند که اگر در تهران نام‌نویسی کنند می‌توانیم رقابت داغی را مشاهده کنیم.


رقابت روحانی و رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان – پایگاه خبری هشت صبح