به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، عباسعلی کدخدایی در حساب توییتری خود نوشت: تناقض در رفتار و عملکرد لندن در مواجهه با مسائلی همچون حقوق بشر، دموکراسی، افراط‌گرایی و تروریسم، هر روز بیش از پیش نمایان می‌شود. وی افزود: تلاش‌های پارلمان انگلیس برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی دولتی تبعاتی جدی در پی خواهد […]


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، عباسعلی کدخدایی در حساب توییتری خود نوشت: تناقض در رفتار و عملکرد لندن در مواجهه با مسائلی همچون حقوق بشر، دموکراسی، افراط‌گرایی و تروریسم، هر روز بیش از پیش نمایان می‌شود.

وی افزود: تلاش‌های پارلمان انگلیس برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی دولتی تبعاتی جدی در پی خواهد داشت. دولت انگلیس باید رفتار خود را نسبت به ایران تغییر دهد.


رفتار دولت انگلیس در مواجهه با حقوق بشر و تروریسم متناقض است – پایگاه خبری هشت صبح