رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره مذاکرات رفع تحریم‌ وزیران خارجه ایران و عمان در تماس تلفنی درباره آخرین وضعیت گفتگو برای لغو تحریم‌ها بحث و تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و بدر السید البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان طرفین در خصوص آخرین […]

رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره مذاکرات رفع تحریم‌

رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره مذاکرات رفع تحریم‌

وزیران خارجه ایران و عمان در تماس تلفنی درباره آخرین وضعیت گفتگو برای لغو تحریم‌ها بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و بدر السید البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان طرفین در خصوص آخرین وضعیت گفتگو برای لغو تحریم‌ها بحث و تبادل نظر کردند.


رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره مذاکرات رفع تحریم‌