سفیر ایران در روسیه: روس‌ها تمایل دارند مسیرهای پروازی مستقیم بین این کشور با شهرهای گردشگری ایران همچون اصفهان، شیراز و برخی جزایر جنوبی برقرار شود.

سفیر ایران در روسیه: روس‌ها تمایل دارند مسیرهای پروازی مستقیم بین این کشور با شهرهای گردشگری ایران همچون اصفهان، شیراز و برخی جزایر جنوبی برقرار شود.


راه اندازی پرواز مستقیم سن پترزبورگ – تهران