در این مراکز نیازمندی‌های پزشکی، بهداشتی، مشاوره، سلامت، تغذیه و اقلام مصرفی و خدمات مورد نیاز مادران و کودکان با تخفیفات ویژه به جامعه هدف ارائه می‌شود

در این مراکز نیازمندی‌های پزشکی، بهداشتی، مشاوره، سلامت، تغذیه و اقلام مصرفی و خدمات مورد نیاز مادران و کودکان با تخفیفات ویژه به جامعه هدف ارائه می‌شود


راه‌اندازی مراکز مثبت پنج با هدف حمایت از مادران و کودکان