بدنه رادیکال اکس اکس آر نیز در مقایسه با نسل قبلی خود بازنگری و بروزرسانی داشته و یک باله کوسه ای دارای مجرا در قسمت پشت صندلی راننده جانمایی شده که به عبور راحت تر هوا و خنک سازی پیشرانه کمک شایانی می کند.

بدنه رادیکال اکس اکس آر نیز در مقایسه با نسل قبلی خود بازنگری و بروزرسانی داشته و یک باله کوسه ای دارای مجرا در قسمت پشت صندلی راننده جانمایی شده که به عبور راحت تر هوا و خنک سازی پیشرانه کمک شایانی می کند.


رادیکال موتور XXR؛ وقتی هیچ چیز هدر نمی رود! (+عکس)