محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز وارد فرودگاه تبریز شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز وارد فرودگاه تبریز شد.


رئیس مجلس وارد تبریز شد