رئیس صداوسیما در پاسخی پیرامون تعطیلی سریال پایتخت گفت: عوامل سریال پایتخت بین خودشان اختلاف نظر دارند. هومن حاجی عبداللهی به این اظهار نظر رئیس صدا و سیما واکنش نشان داد.

رئیس صداوسیما در پاسخی پیرامون تعطیلی سریال پایتخت گفت: عوامل سریال پایتخت بین خودشان اختلاف نظر دارند. هومن حاجی عبداللهی به این اظهار نظر رئیس صدا و سیما واکنش نشان داد.


رئیس صداوسیما: ما تصمیمی برای جمع کردن سریال «پایتخت» نداریم/ عوامل سریال خودشان اختلاف دارند / هومن حاجی عبداللهی: ما مشکلی نداریم! (+عکس)