رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که رئیس ستاد کل ارتش این رژیم قرار است هفته آینده به یکی از کشورهای عربی سفر کند. به گزارش فارس، بعد از اولین سفر رسمی عالی‌ترین مقام نظامی رژیم موقت صهیونیستی به بحرین، اکنون گفته می‌شود او به یک کشور عربی دیگر سفر خواهد کرد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که […]

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که رئیس ستاد کل ارتش این رژیم قرار است هفته آینده به یکی از کشورهای عربی سفر کند.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به یک کشور عربی سفر می‌کند

به گزارش فارس، بعد از اولین سفر رسمی عالی‌ترین مقام نظامی رژیم موقت صهیونیستی به بحرین، اکنون گفته می‌شود او به یک کشور عربی دیگر سفر خواهد کرد.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که «آویو کوخاوی» رئیس ستاد کل ارتش این رژیم قرار است هفته آینده در یک سفر رسمی به یکی از کشورهای عربی برود.

ارتش صهیونیستی که سانسور سنگینی بر رسانه‌های اسرائیلی دارد، اجازه انتشار خبر برنامه سفر کوخاوی به کشور عربی مذکور را داد اما از انتشار نام آن جلوگیری کرد.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، نام این کشور عربی که یک رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل برای اولین‌بار به‌صورت رسمی به آن سفر می‌کند تا روز دوشنبه که به آن کشور برود، منتشر نخواهد شد.

خبرنگاران نظامی صهیونیست که مرتباً از مقامات ارشد اسرائیلی گزارش دریافت می‌کنند، می‌گویند که تل‌آویو اخیراً روابط رسمی با این کشور داشته است، از جمله در مسائل نظامی.

اوایل سال جاری میلادی بود که کوخاوی در اولین سفر رسمی به بحرین سفر کرد. همچنین در جریان آن سفر، کوخاوی با وجود روابط محدود با قطر، با مقامات نظامی این کشور نیز دیدار داشت.

بحرین، امارات عربی متحده و مراکش در سال ۲۰۲۰ با فشارهای آمریکا سازش با رژیم صهیونیستی را بپذیرفتند.

پیش از این، «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی گفته بود که بازگشایی حریم هوایی عربستان سعودی به روی هواپیماهای این رژیم، گام نخست عادی سازی روابط با ریاض برداشته شد.


رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در راه یک کشور عربی