رئیس سازمان بازرسی از شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف خبرداد و ادامه داد: این گلوگاه‌ها به دولت اعلام شده است.

رئیس سازمان بازرسی از شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف خبرداد و ادامه داد: این گلوگاه‌ها به دولت اعلام شده است.


رئیس سازمان بازرسی: شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد در حوزه‌های مختلف