مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز از سفر رئیس جمهور به این استان به منظور شرکت در آیین تجلیل از کارگران در یک مجتمع تولیدی و صنعتی خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز از سفر رئیس جمهور به این استان به منظور شرکت در آیین تجلیل از کارگران در یک مجتمع تولیدی و صنعتی خبر داد.


رئیس جمهور به البرز سفر می‌کند