فرمانده انتظامی شهرستان همدان اعلام کرد: رئیس اورژانس شهرستان همدان شب گذشته به قتل رسید.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان اعلام کرد: رئیس اورژانس شهرستان همدان شب گذشته به قتل رسید.


رئیس اورژانس همدان به قتل رسید