رئیس جمهور گفت: تلاش دولت در این دوره این است که که بتواند عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. مردم خوزستان نباید از مشکلات فاضلاب رنج ببرند و یا جایی با مشکلات مربوط به آب و برق و موارد مختلف مواجه باشند.

رئیس جمهور گفت: تلاش دولت در این دوره این است که که بتواند عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. مردم خوزستان نباید از مشکلات فاضلاب رنج ببرند و یا جایی با مشکلات مربوط به آب و برق و موارد مختلف مواجه باشند.


رئیسی: عقب‌ماندگی‌های خوزستان را جبران می‌کنیم