رئیس‌جمهور در جمع اقشار مختلف مردم اهواز گفت: بارها به مدیران‌ در اهواز گفته‌ام، مسئله اشتغال از اولویت‌های این استان است. برای حل مشکلات استان خوزستان, لازم باشد ٧٠ بار دیگر هم به این استان سفر خواهم کرد.

رئیس‌جمهور در جمع اقشار مختلف مردم اهواز گفت: بارها به مدیران‌ در اهواز گفته‌ام، مسئله اشتغال از اولویت‌های این استان است. برای حل مشکلات استان خوزستان, لازم باشد ٧٠ بار دیگر هم به این استان سفر خواهم کرد.


رئیسی در اهواز: برای حل مشکلات خوزستان لازم باشد ٧٠ بار دیگر هم به این استان سفر خواهم کرد