رئیسی: بهزیستی لیست افراد آماده به کار را به نهادها اعلام کند رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: سازمان بهزیستی لیست افراد آماده به کار را به همه نهادها، سازمان‌ها و ادارات دولتی اعلام کنند. دریافت ۹ MB

رئیسی: بهزیستی لیست افراد آماده به کار را به نهادها اعلام کند

رئیسی: بهزیستی لیست افراد آماده به کار را به نهادها اعلام کند

رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: سازمان بهزیستی لیست افراد آماده به کار را به همه نهادها، سازمان‌ها و ادارات دولتی اعلام کنند.

دریافت ۹ MB