امروز؛ رئیسی از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بازدید کرد رئیس جمهور امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، به صورت تلفنی با برخی متقاضیان صحبت کرد و در جریان مشکلات و مطالبات آن‌ها قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز با حضور در مرکز ارتباطات […]

امروز؛

رئیسی از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بازدید کرد

رئیسی از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بازدید کرد

رئیس جمهور امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، به صورت تلفنی با برخی متقاضیان صحبت کرد و در جریان مشکلات و مطالبات آن‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، به صورت تلفنی با برخی متقاضیان صحبت کرد و در جریان مشکلات و مطالبات آنها قرار گرفت.


رئیسی از مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بازدید کرد