رئیس جمهور با بیان اینکه سید حسن نصرالله و آقای بشار اسد و شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی و شهدای گمنام بسیاری نیز در این میدان با بصیرت و مردانه ایستادند، خاطرنشان کرد: امروز حتی خود دشمنان نیز به پیروزی جریان مقاومت معترف هستند و شرایط برای جریان مقاومت کاملاً متفاوت شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه سید حسن نصرالله و آقای بشار اسد و شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی و شهدای گمنام بسیاری نیز در این میدان با بصیرت و مردانه ایستادند، خاطرنشان کرد: امروز حتی خود دشمنان نیز به پیروزی جریان مقاومت معترف هستند و شرایط برای جریان مقاومت کاملاً متفاوت شده است.


رئیسی: اراده ایران و سوریه بر توسعه روابط است