شبکه شرق شنیده‌ها از انتصاب فاطمی‌امین در پست جدید را منتشر کرد.

شبکه شرق شنیده‌ها از انتصاب فاطمی‌امین در پست جدید را منتشر کرد.


رئیسی، فاطمی‌امینِ را در چه پستی منصوب می‌کند؟