به گزارش خبرگزاری مهر، «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهور کوبا با استقبال «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت در فرودگاه مهرآباد، وارد ایران شد. رئیس‌جمهور کوبا که به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده، قرار است در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به طور رسمی مورد استقبال سیدابراهیم رئیسی قرار بگیرد.


به گزارش خبرگزاری مهر، «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهور کوبا با استقبال «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت در فرودگاه مهرآباد، وارد ایران شد.

رئیس‌جمهور کوبا که به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده، قرار است در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به طور رسمی مورد استقبال سیدابراهیم رئیسی قرار بگیرد.