خبرگزاری رسمی عراق از سفر رئیس جمهور این کشور به تهران خبر داد.

خبرگزاری رسمی عراق از سفر رئیس جمهور این کشور به تهران خبر داد.


رئیس‌جمهور عراق راهی تهران شد