دیوید تیلور آزادکار تیم ملی آمریکا قرار است در انتخابی در همان وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت کند.

دیوید تیلور آزادکار تیم ملی آمریکا قرار است در انتخابی در همان وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت کند.


دیوید تیلور برای مقابله با حسن یزدانی استارت زد