هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور صبح امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور صبح امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.