رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری صبح امروز پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری صبح امروز پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.


دیدار نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب