ظهر روز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ محسن المندلاوی نایب رئیس مجلس عراق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.


ظهر روز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ محسن المندلاوی نایب رئیس مجلس عراق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.