صبح امروز صورت گرفت؛ دیدار مخبر با معاون نخست وزیر چین هیأت های عالی رتبه ایران و چین طی نشستی راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی رتبه چین به ریاست هو چون هوآ معاون نخست وزیر این کشور، سه‌شنبه ۲۲ […]

صبح امروز صورت گرفت؛

دیدار مخبر با معاون نخست وزیر چین

دیدار مخبر با معاون نخست وزیر چین

هیأت های عالی رتبه ایران و چین طی نشستی راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی رتبه چین به ریاست هو چون هوآ معاون نخست وزیر این کشور، سه‌شنبه ۲۲ آذر با هیأت بلندپایه ایرانی به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی ساز و کارهای پیشبرد روابط دوجانبه ایران و چین دیدار کردند.

پیش از این، محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به سفر معاون نخست وزیر چین در توئیتی نوشته بود: هیأت عالی رتبه چین به ریاست هو چون هوآ معاون نخست وزیر این کشور با سفر به ایران و در نشست با هیأت بلندپایه ایرانی به ریاست دکتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ساز و کارهای پیشبرد روابط دوجانبه ایران و چین را مورد بررسی قرار می‌دهند. وی بررسی راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین را هم یکی از اهداف اصلی این نشست عنوان کرد و اظهار داشت: تعهد به منافع بنیادین دو کشور و احترام به اصول حقوق بین الملل از جمله احترام به تمامیت ارضی مورد تاکید ویژه جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس است.


دیدار مخبر با معاون نخست وزیر چین