عبدالله بن سعود العنزی و شفیق دیوب سفرای عربستان و سوریه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. / خبرگزاری دانشجو

عبدالله بن سعود العنزی و شفیق دیوب سفرای عربستان و سوریه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. / خبرگزاری دانشجو


دیدار سفرای عربستان و سوریه در تهران