سرلشکر باقری گفت: در آستانه ورود جهان به یک نظم جدید نیاز به نزدیکی روابط نظامی و برقراری امنیت در تنگه هرمز ، دریای عمان و شمال غرب اقیانوس هند داریم.

سرلشکر باقری گفت: در آستانه ورود جهان به یک نظم جدید نیاز به نزدیکی روابط نظامی و برقراری امنیت در تنگه هرمز ، دریای عمان و شمال غرب اقیانوس هند داریم.


دیدار سرلشکر باقری با سلطان عمان