رئیس‌ جمهور عراق و هیئت همراه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رئیس‌ جمهور عراق و هیئت همراه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.


دیدار رییس‌جمهور عراق با رهبر انقلاب