دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران تصاویر منتشر شده یک رسانه فرانسوی نشان می‌دهد گلشیفته فراهانی با برنارد لوی فرانسوی دیدار کرده است.او یک افسر اطلاعاتی فرانسوی است و پروژه اصلی‌اش در وقایع سیاسی و اجتماعی تجزیه آن کشور است. دریافت ۲۹ MB

دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران

دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران

تصاویر منتشر شده یک رسانه فرانسوی نشان می‌دهد گلشیفته فراهانی با برنارد لوی فرانسوی دیدار کرده است.او یک افسر اطلاعاتی فرانسوی است و پروژه اصلی‌اش در وقایع سیاسی و اجتماعی تجزیه آن کشور است.

دریافت ۲۹ MB


دیدار بازیگر فراری با معمار تجزیه ایران