دو حادثه رانندگی در زاهدان منجر به کشته شدن ۴ نفر و مصدوم شدن ۷ نفر شد.

دو حادثه رانندگی در زاهدان منجر به کشته شدن ۴ نفر و مصدوم شدن ۷ نفر شد.


دو حادثه رانندگی در زاهدان ۴ کشته برجای گذاشت