در جریان بررسی بودجه؛ دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان شد مجلس مصوب کرد دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان […]

در جریان بررسی بودجه؛

دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان شد

دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان شد

مجلس مصوب کرد دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان برسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک بند به تبصره ۱۱ بودجه الحاق کردند.

بر این اساس، دولت به میزان ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح‌های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور اقدام نموده و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر ۳ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.


دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان شد