در جریان بررسی بودجه؛ دولت مجاز به جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی برای مدارس دولتی شد طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود بیست و پنج هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهر ماه سال ۱۴۰۲) جذب کند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست […]

در جریان بررسی بودجه؛

دولت مجاز به جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی برای مدارس دولتی شد

دولت مجاز به جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی برای مدارس دولتی شد

طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود بیست و پنج هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهر ماه سال ۱۴۰۲) جذب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی ۱ – در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنج ساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب را تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند برای سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه و همچنین مواد (۴)، (۴۱) و (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به اجرای این حکم می‌باشد.

بند الحاقی ۲ – به دولت اجازه داده می‌شود بیست و پنج هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهرماه سال ۱۴۰۲) جذب و بکارگیری نماید. منابع مورد نیاز از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰ تأمین می‌گردد.


دولت مجاز به جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی برای مدارس دولتی شد