خدابخشی در گفتگو با مهر: دولت تا پایان سال لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دولت تا پایان سال باید لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند تا ما بررسی‌های خود را آغاز کنیم. محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد […]

خدابخشی در گفتگو با مهر:

دولت تا پایان سال لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد

دولت تا پایان سال لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دولت تا پایان سال باید لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند تا ما بررسی‌های خود را آغاز کنیم.

محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، اظهار داشت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در شهریور ما ابلاغ شد اما با وجود این دولت هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه را آماده و به مجلس ارائه نکرده است.

وی بیان کرد: دولت در تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه تأخیر زیادی داشته است و انتظار داریم دولت هر چه سریع‌تر لایحه برنامه هفتم توسعه را نهایی کرده و تحویل مجلس دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشور نباید بدون برنامه توسعه بماند و امیدواریم تا پایان سال دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس آغاز شود و در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۲ هم بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس آغاز شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ تمام تلاش خود را کردند که در بررسی بودجه سیاست‌های کلیه ابلاغی برنامه هفتم توسعه را مدنظر داشته باشند و ما هم در صحن مجلس این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: البته مطلوب‌تر آن بود که پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه می‌شد که این اتفاق نیفتاد. با وجود این باید دولت چه سریع‌تر لایحه برنامه هفتم توسعه را نهایی کرده و به مجلس ارائه کند.


دولت تا پایان سال لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد