به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمدرضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات در آستانه هفته مجلس طی سخنانی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت: دیوان محاسبات جزو قدیمی ترین سازمان‌ها در کشور است و این قدمت نشان دهنده اهمیت نظارت مالی است. وی با بیان اینکه در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به موضوع دیوان […]


به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمدرضا دستغیب رییس کل دیوان محاسبات در آستانه هفته مجلس طی سخنانی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت: دیوان محاسبات جزو قدیمی ترین سازمان‌ها در کشور است و این قدمت نشان دهنده اهمیت نظارت مالی است.

وی با بیان اینکه در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به موضوع دیوان محاسبات اشاره شده، ادامه داد: رسیدگی و حسابرسی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، برعهده دیوان محاسبات است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این دیوان در استان‌ها دارای دفاتر یا ادارات کل است، اضافه کرد: در برخی کشورها این سازمان ذیل مجلس و در برخی دیگر ذیل دولت تعریف می‌شود.

دستغیب با اشاره به اینکه دیوان محاسبات دارای ۳ بخش است، افزود: بخش نخست فنی است و شامل همکاران ما در حوزه حسابرسی می‌شود، بخش دوم دادسرا و هیأت‌های مستشاری هستند و بخش سوم حوزه پشتیبانی از دو بخش فوق است.

وی در تشریح نحوه انتخاب هر یک از ارکان دیوان محاسبات گفت: رئیس کل دیوان با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شود، دادستان دیوان نیز از سوی نمایندگان انتخاب می‌شود. مستشاران نیز به پیشنهاد رئیس دیوان و انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه تعیین می‌شوند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکی از کارهای خوبی که در راستای تمرکززدایی انجام دادیم، تقسیم کشور به ۵ منطقه است، بیان کرد: به منظور جلوگیری از ترددهایی که توسط مدیران و کارکنان دولت برای بررسی انجام می‌دهند، مقرر شد که به استان‌ها تفویض اختیار کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که اثر بازدارندگی داشته باشیم، گفت: انبوه قوانین و مقررات یکی از مشکلات موجود است، برخی از این تکالیف مالایطاق و برخی دیگر قوانین متعارف هستند که باید اقدامات لازم برای تنقیح آنها صورت گیرد.

دستغیب با بیان اینکه تا زمانی که دولت بزرگ است، نظارت مؤثر نیست و هزینه و قیمت تمام شده در دولت بالا است، تصریح کرد: در زمانی که خصوصی سازی ها انجام می‌شد، در عمل به جای خصوصی شدن، مجموعه‌ها خصولتی می‌شدند! در واقع مؤسسات و نهادهایی شکل گرفتند که کار ویژه بخش دولت را انجام می‌دادند در واقع این مجموعه‌ها تابع قانون تجارت بودند و از نظارت برخی دستگاه‌ها فرار می‌کردند، اما از امکانات بخش دولتی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه هر چند تحریم داریم، اما در برخی مواقع دچار خودتحریمی نیز شده‌ایم، گفت: طی دهه‌های گذشته بیش از اندازه به موضوع تحریم پرداخته شده و تحریم بزرگ جلوه داده شده است، در صورتی که اگر به حوزه اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد و نگاه به درون بود، امروز زمینه حرکت بیشتر وبهتر فراهم بود. البته این نگاه همچنان در بخش‌هایی وجود دارد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در حال حاضر که مصوبات مناسب و قوانین کافی داریم، برخی مجوزهای خلاف روال جاری ضرورت ندارد، گفت: قانون اختیارات لازم را به دولت برای اداره امور داده و قانون باید ملاک باشد و نمی‌شود به بهانه تحریم مجوزهای خلاف روال صادر شود.

وی با بیان اینکه شفافیت و انضباط مالی مبنا است، گفت: پیشگیری مهم است نه مچگیری، از سوی دیگر نظارت برخط در دیوان در مجلس یازدهم انجام می‌شود و ما مهم رسی به جای همه رسی را در دستور کار قرار دادیم و همچنین اینکه ترک فعل‌ها را دنبال می‌کنیم. همچنین در دوران جدید کاهش اطاله دادرسی داشتیم و به صورت میانگین زمان رسیدگی به کمتر از ۶ ماه رسیده است.

دستغیب درخصوص اتمام پروژه‌های نیمه تمام بیان کرد: وقتی پروژه نیمه تمام در سال مقرر تمام نمی‌شود، قیمت تمام شده آن چند برابر می‌شود.

رییس کل دیوان محاسبات اظهار کرد: در حال حاضر دولت اهتمام ویژه ای به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد، البته باید در این مسیر از ظرفیت مشارکتی مردمی نیز استفاده کرد. البته مجلس به موضوع اولویت گذاری در این حوزه ورود و ملاک درصد پیشرفت را برای اتمام پروژه‌ها قرار داد.