ویدیویی که قدرت بالای دوربین های نظارتی پلیس را برای کشف تخلفات و دزدی ها و حالا بی حجاب ها نشان می دهد. منبع: مهر

ویدیویی که قدرت بالای دوربین های نظارتی پلیس را برای کشف تخلفات و دزدی ها و حالا بی حجاب ها نشان می دهد. منبع: مهر


دوربین های نظارتی پلیس چگونه بی‌حجاب‌ها را می بیند؟ (فیلم)