کرمان – جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: پس از حادثه شاهچراغ و پیگیری‌های انجام شده ده‌ها نفر که قصد خرابکاری و عملیات انتحاری داشتند دستگیر شدند.

کرمان – جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: پس از حادثه شاهچراغ و پیگیری‌های انجام شده ده‌ها نفر که قصد خرابکاری و عملیات انتحاری داشتند دستگیر شدند.


ده‌ها تروریست و خرابکار پس از حادثه شاهچراغ دستگیر شدند