دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای روز عید قربان و جمعه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای روز عید قربان و جمعه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه